සියලු ප්රවර්ග
EN

රසායනික කර්මාන්ත පුවත්

මුල් පිටුව>පුවත්>රසායනික කර්මාන්ත පුවත්

රක්ෂණ රසික සමාජය ආයතනික ස්වයං විනය ඉල්ලා සිටී

වේලාව: 2021-05-11 පහර: 32

මාර්තු 27. චීනයේ ඉන්ෂුවරන්ස් පවුඩර් ශාඛාව යන්තායි හි සාමාන්‍ය රැස්වීමක් පැවැත්විණි. Zhejiang Runty Co. Ltd හි නව ශාඛාවේ සභාපති සහ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී Jing Zhehu කර්මාන්ත ව්‍යවසායන්ගෙන් ස්වයං විනයක් ඇති කර ගැනීමට, සාධාරණ ලාභයක් පවත්වා ගැනීමට සහ ලාභ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඉල්ලා සිටියේය.

අප අමතන්න

අප හා එක් වී අපගේ නවතම නිෂ්පාදන සහ ප්‍රවර්ධන ගැන මුලින්ම දැනගන්න.

උණුසුම් කාණ්ඩ