සියලු ප්රවර්ග
EN

සෝඩියම් හයිඩ්‍රොසල්ෆයිට්

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>සෝඩියම් හයිඩ්‍රොසල්ෆයිට්

සෝඩියම් හයිඩ්‍රොසල්ෆයිට්

Chemical formula:Na2S2O4

Cas No:7775-14-6,

Mol wt: 174.108

Standard: Industrial Grade HG/T 2074-2011

Appearance: White Crystals Powder

HS කේතය: 28311010

අයදුම්පත :

It is widely used in the textile industry for vat dyeing, reduction cleaning, printing, stripping and textile materials bleaching.

නිෂ්පාදන 1 ක් හමු විය

    අප අමතන්න

    අප හා එක් වී අපගේ නවතම නිෂ්පාදන සහ ප්‍රවර්ධන ගැන මුලින්ම දැනගන්න.