සියලු ප්රවර්ග
EN

සෝඩියම් ආකෘතිය

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>සෝඩියම් ආකෘතිය

සෝඩියම් ආකෘතිය

MF: HCOONa

CAS අංකය: 141-53-7

Mol wt: 68.01

පෙනුම: සුදු කුඩු

Purity: 92%Min, 96%Min

අයදුම්පත :

1. Used as Leather tanning agent, catalyzer ,disinfector in leather industry, serves as camouflage salt in the chrome tanning method .

2. Used as the raw material in the manufactures of sodium hydrosulphite, formic acid and oxalic acid.

නිෂ්පාදන 1 ක් හමු විය

    අප අමතන්න

    අප හා එක් වී අපගේ නවතම නිෂ්පාදන සහ ප්‍රවර්ධන ගැන මුලින්ම දැනගන්න.