ប្រភេទទាំងអស់
EN

ព័ត៌មានឧស្សាហកម្មគីមី

ទំព័រដើម>ពត៍មាន>ព័ត៌មានឧស្សាហកម្មគីមី

ព័ត៌មានថ្មីៗ

គំនូសតាងលំហូរផលិតកម្មសូដ្យូមហ្វ័រម៉ីតស៊ុលហ្វីហ្សីឡាតសូដ្យូម-រ៉ុងដាគីមី

ពេលវេលា: 2021-07-09 ចុច៖ 1

Dear , pls kindly check the attached flow chart of rongalite production.

១៥៩២២០៨៨៦០៨០២៩៥២.pdf


ទំនាក់ទំនង

ចូលរួមជាមួយពួកយើងហើយក្លាយជាអ្នកដំបូងគេដែលបានស្គាល់អំពីផលិតផលនិងផលចំណេញថ្មីៗរបស់យើង។