ប្រភេទទាំងអស់
EN

ដុំសូដុន Formaldehyde Sulfoxylate C ដុំ

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ដុំសូដុន Formaldehyde Sulfoxylate C ដុំ

ដុំសូដុន Formaldehyde Sulfoxylate C ដុំ

Chemical formula: NaHSO2.CH2O.2H2O

CAS លេខ: 149-44-0

Mol wt: 154.118

Physical appearance: White nubby or powdery solid

លេខកូដ HS: 28311020

ពាក្យស្នើសុំ:

Used as capturing-color agent in printing and dyeing industry, activation in rubber synthetics and industry bleacher, antidote of Hg, Bi, Ba.

1 products found

    ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

    ចូលរួមជាមួយពួកយើងហើយក្លាយជាអ្នកដំបូងគេដែលបានស្គាល់អំពីផលិតផលនិងផលចំណេញថ្មីៗរបស់យើង។