සියලු ප්රවර්ග
EN

රොංඩා පුවත්

මුල් පිටුව>පුවත්>රොංඩා පුවත්

ඩ්‍රැගන් බෝට්ටු උළෙල සමාගමේ ප්‍රතිලාභ සහ නිවාඩු විධිවිධාන

වේලාව: 2021-05-11 පහර: 17

පළමු චන්ද්‍ර මාසයේ පස්වන දිනය මගේ රටේ සම්ප්‍රදායික උත්සවයකි. සමාගම නිවාඩුව සඳහා ඩම්ප්ලිං, කල් තබා ගත් බිත්තර, ලුණු දැමූ තාරා බිත්තර, මුං ඇට සහ සීනි ඇතුළු තෑගි රාශියක් සූදානම් කළේය. 24, 25 සහ 26 යන දිනවල නිවාඩු දින තුනක් ද ඇත. ඔබ සැමට මකර බෝට්ටු මංගල්‍යයක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි.

අප අමතන්න

අප හා එක් වී අපගේ නවතම නිෂ්පාදන සහ ප්‍රවර්ධන ගැන මුලින්ම දැනගන්න.

උණුසුම් කාණ්ඩ