සියලු ප්රවර්ග
EN

රසායනික කර්මාන්ත පුවත්

මුල් පිටුව>පුවත්>රසායනික කර්මාන්ත පුවත්

පිරිසිදු බලශක්තිය වේගයෙන් සංවර්ධනය වීමත් සමඟ

වේලාව: 2021-04-30 පහර: 20

පිරිසිදු බලශක්තියේ වේගවත් සංවර්ධනයත් සමඟ රසායනික කුසලතා සඳහා ඇති ඉල්ලුම නව වර්ධනයක් ඇති කළේය. www.chenhr.com හි බඳවා ගැනීමේ දත්ත වලට අනුව, පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් අග වන විට එම කාලයට සාපේක්ෂව රසායනික කර්මාන්තයේ කුසලතා බඳවා ගැනීමේ ඉල්ලුම 10.8% කින් වැඩි වී ඇත.


අප අමතන්න

අප හා එක් වී අපගේ නවතම නිෂ්පාදන සහ ප්‍රවර්ධන ගැන මුලින්ම දැනගන්න.

උණුසුම් කාණ්ඩ