සියලු ප්රවර්ග
EN

රසායනික කර්මාන්ත පුවත්

මුල් පිටුව>පුවත්>රසායනික කර්මාන්ත පුවත්

සමහර #රසායනික ගණනය කිරීම් ඉඟි:

වේලාව: 2021-02-28 පහර: 21

සමහර #රසායනික ගණනය කිරීම් ඉඟි:

% ppm ලෙස වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

පිළිතුර: 10000 න් ගුණ කරන්න

උදාහරණයක් ලෙස: 0.002% × 10000=20ppm

ZnO% Zn% දක්වා වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

පිළිතුර: ZnO% ×0.81=Zn%

උදාහරණයක් ලෙස :ZnO 95% ×0.8025=Zn76.24%

#ZnO අණුක බර 81 වන බැවින්, #Zn අණුක බර 65 වේ, එබැවින් 65/81=0.8025


අප අමතන්න

අප හා එක් වී අපගේ නවතම නිෂ්පාදන සහ ප්‍රවර්ධන ගැන මුලින්ම දැනගන්න.

උණුසුම් කාණ්ඩ