සියලු ප්රවර්ග
EN

රසායනික කර්මාන්ත පුවත්

මුල් පිටුව>පුවත්>රසායනික කර්මාන්ත පුවත්

මෑතකදී, සින්ක් මිල උච්චාවචනය වී ඇත, නමුත් සමස්ත ප්රවණතාවය ඉහළ යමින් පවතී

වේලාව: 2021-01-01 පහර: 24

මෑතකදී, සින්ක් මිල උච්චාවචනය වී ඇත, නමුත් සමස්ත ප්රවණතාවය ඉහළ යමින් පවතී.

Sodium formaldehyde sulphoxtylate #rongalitee) නිෂ්පාදනය සඳහා සින්ක් කුඩු අවශ්‍ය වන අතර එය වසන්ත උත්සවයෙන් පසු සෝඩියම් formaldehyde sulfoxtylate මිලට අනිවාර්යයෙන්ම බලපානු ඇත.


අප අමතන්න

අප හා එක් වී අපගේ නවතම නිෂ්පාදන සහ ප්‍රවර්ධන ගැන මුලින්ම දැනගන්න.

උණුසුම් කාණ්ඩ