എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

റോങ്‌ഡ ന്യൂസ്

ഹോം>വാര്ത്ത>റോങ്‌ഡ ന്യൂസ്

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ 20 ടൺ വൈറ്റ് റോംഗലൈറ്റ് പിണ്ഡം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു

സമയം: 2021-05-11 ഹിറ്റുകൾ: 1

On Auqust 23, our company's shipment rate is improving. Today, 20 tons of Junglet will be delivered to PakistanIn 2020, our company presents a good development trend. The number of shipments shows a steady upward trend.

Contact Us

ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളെയും പ്രൊമോഷനുകളെയും കുറിച്ച് ആദ്യം അറിയുക.