എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

കെമിക്കൽ വ്യവസായ വാർത്ത

ഹോം>വാര്ത്ത>കെമിക്കൽ വ്യവസായ വാർത്ത

The #rongalite lump is made by using #sodiummetabisulfite, #zincpowder, and formaldehyde as raw materials to carry out redox reactions in water.

സമയം: 2021-03-31 ഹിറ്റുകൾ: 2

ദി #rongalite lump is made by using #sodiummetabisulfite#zincpowder, and formaldehyde as raw materials to carry out redox reactions in water. The reaction formula is:Na2S2O5+2Zn +2HCHO+5H2O=2NaHSO2.HCHO.2H2O +2ZnO
In the redox reaction, Na2S2O5 is the oxidant, #ജിന്ച് powder is the #reducing agent, and the reaction products are 2NaHSO2.HCHO.2H2O and ZnO.

In order to promote the completion of the reaction, not affect the purity of 2NaHSO2.HCHO.2H2O, excess Zn powder and H2O will be added , as HCHO will cause pollution and endangering the health of operators , so the HCHO is based on the theoretical amount.

该图片无替代文字

മുമ്പത്തെ: Some #chemical calculation tips:

അടുത്തത്: Appearance and properties: white crystal powder

Contact Us

ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളെയും പ്രൊമോഷനുകളെയും കുറിച്ച് ആദ്യം അറിയുക.