ប្រភេទទាំងអស់
EN

សារព័ត៌មានរ៉ុងដា

ទំព័រដើម>ពត៍មាន>សារព័ត៌មានរ៉ុងដា

ដុំពណ៌សចំនួន ២០ តោនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន

ពេលវេលា: 2021-05-11 ចុច៖ 1

On Auqust 23, our company's shipment rate is improving. Today, 20 tons of Junglet will be delivered to PakistanIn 2020, our company presents a good development trend. The number of shipments shows a steady upward trend.

ទំនាក់ទំនង

ចូលរួមជាមួយពួកយើងហើយក្លាយជាអ្នកដំបូងគេដែលបានស្គាល់អំពីផលិតផលនិងផលចំណេញថ្មីៗរបស់យើង។