ប្រភេទទាំងអស់
EN

Rongda News

ទំព័រដើម>ពត៍មាន>Rongda News

Hunan Zhongxiang ព្យួរប្រព័ន្ធសាកល្បងបណ្តុំពណ៌សដោយជោគជ័យ

ពេលវេលា: 2021-05-11 ចុច៖ 1

After nearly two years of preparations, Hunan Zhongxiang went forward and the company team worked together to overcome various difficulties. Today, we finally drove a success and wished the company's development was smooth and the business was booming. Welcome new and old customers to consult.

ទំនាក់ទំនង

ចូលរួមជាមួយពួកយើងហើយក្លាយជាអ្នកដំបូងគេដែលបានស្គាល់អំពីផលិតផលនិងផលចំណេញថ្មីៗរបស់យើង។