ប្រភេទទាំងអស់
EN

ព័ត៌មាន

ទំព័រដើម>ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមរ៉ុងដា

ពេលវេលា: 2021-06-08 ចុច៖ 15

ចុងសប្តាហ៍នេះ ថៅកែបានអញ្ជើញបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទៅផ្ទះធ្វើនំប៉ាវ ញ៉ាំបង្កង រីករាយចុងសប្តាហ៍


ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ចូលរួមជាមួយពួកយើងហើយក្លាយជាអ្នកដំបូងគេដែលបានស្គាល់អំពីផលិតផលនិងផលចំណេញថ្មីៗរបស់យើង។

ប្រភេទក្តៅ