ប្រភេទទាំងអស់
EN

ព័ត៌មានឧស្សាហកម្មគីមី

ទំព័រដើម>ពត៍មាន>ព័ត៌មានឧស្សាហកម្មគីមី

តម្លៃនៃលីត្យូមកាបូនបានកើនឡើង ៨៨% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលឈានដល់កំរិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ ២០១៩

ពេលវេលា: 2021-05-11 ចុច៖ 1

In the context of strong demand for lithium iron phosphate ( FP) bhatteries the price of lithium in China continues to rise exponentialy, In mid-March, batterygrade lithium carbonate has risen 88% since the beginning of the year to over USS12,600 per ton, the highest level since March 2019.

ទំនាក់ទំនង

ចូលរួមជាមួយពួកយើងហើយក្លាយជាអ្នកដំបូងគេដែលបានស្គាល់អំពីផលិតផលនិងផលចំណេញថ្មីៗរបស់យើង។