ប្រភេទទាំងអស់
EN

ព័ត៌មានឧស្សាហកម្មគីមី

ទំព័រដើម>ពត៍មាន>ព័ត៌មានឧស្សាហកម្មគីមី

នៅក្នុងត្រីមាសទី ១ ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ជីនភូទីតានត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ ១២៧៥% -១៣២៥% ។ ការលក់ Titanium ឌីអុកស៊ីតកើនឡើង

ពេលវេលា: 2021-05-11 ចុច៖ 1

On April 14. Jinpu Titanjum announced that its net profit for the first quarter would be 34.622.500 vuan to 35,881.500 vuan, a vear-on-vear increase o 1275% to 1325%. In the first quarter, the sales volume of the company's main product titanium dioxide increased compared with the same period last year the product sales price was raised several times, and the net profit increased.

ទំនាក់ទំនង

ចូលរួមជាមួយពួកយើងហើយក្លាយជាអ្នកដំបូងគេដែលបានស្គាល់អំពីផលិតផលនិងផលចំណេញថ្មីៗរបស់យើង។